CHAMPIONBOK nr 3 Cavalier King Charles Spaniel

CHAMPIONBOK nr 3 – cavalier

Du har väl hört att Cavaliersällskapet har för avsikt att göra en championbok, nr 3 i ordningen. Den omfattat samtliga cavalierar som blivit SVENSK CHAMPION under åren 2002-2016, även utländska.
All info finns i bokens egen FB-grupp ”CHAMPIONBOK nr 3 – cavalier. Läs noga ALL info där, och skicka sedan in uppgifter om din/a champion. Högupplösta FOTON skickas via mail till UllaBritta Ideryd (ullabritta_i@yahoo.com). Glöm inte skriva hundens och ägarens namn på fotot när du skickar det.
Ju förr vi fått allt material från er desta fortare kommer boken ut.

Mera information kommer efter årsmötet.

Undrar du över något kring Championboken, kontakta UllaBritta
Tel: 0926-10545 eller 070-6478935
Mail:  ullabritta_i@yahoo.com