Material från medlemsmöte
18 september 2016

Söndagen 18 september hölls ett medlemsmöte med inbjudna representanter från SKK, Sofia Malm och Helena Skarp, som har varit delaktiga i det projektarbete som Cavaliersällskapet har haft tillsammans med SKK. Syftet med projektet har bland annat varit att ta fram ett nytt hälsoprogram avseende hjärta för vår ras.

Det material som användes vid de olika presentationerna hittar du här:

Cavaliersällskapets presentation
Informationsmöte 18 september 2016 (pdf)
Normalfördelning hjärtan – diagram (pdf)

SKK:s presentation
Cavaliersällskapet 20160918 utskick (pdf)