Domarkompendium 2017

Domarkompendium 2017 – 100 kr/st

 

De domarkompendium som finns kvar efter domarkonferensen 2017 finns nu att beställa från SCKCS.

Beställningen gör med mail till sckcs@cavaliersallskapet.net
Glöm inte skriva namn och adress.

Samtidigt sätts 100 kr/st in på klubbens plusgiro 79 89 19-7. Ange ditt namn och domarkomp som referens.

Styrelsen