Väntade kullar

Valpar väntas hos:

Camilla Hall, Klagstorp
tel: 0707 322 083
e Supertramps Godfather
u Joubert’s Marie Juliett
vecka 10
valparna kan bli blenheim och tricolor
Mail: millan1974@hotmail.com