Få med hundar under valphänvisning och omplacering

Uppgifter för valphänvisning
För att få valphänvisning via Cavaliersällskapet skicka registreringsnummer på hanen och tiken till den väntade kullen (tidigast 5 veckor från första parningsdagen), alternativt den redan födda kullen. Gäller det redan födda valpar talar du om färg och kön på de valpar som skall läggas ut på valphänvisningen. Ange även ditt namn, eventuellt kennelnamn, adress, telefonnummer och e-mailadress.

Fyll i formulären nedan:
Anmäl födda valpar
Anmäl väntade valpar

Du kan även skicka informationen till:

Britt Hjertstrand
Gammelbodavägen 7
139 71 Stavsnäs
070 377 68 60
Skicka e-mail

eller

Marianne Jansson
Ruskvädersgränd 1
177 70 Järfälla
Tel 08-583 572 10
Skicka e-mail

För att få med en valpkull gäller följande
(UA = utan anmärkning)

  • Avelsdjuren ska vara 3 år fyllda vid parning.( för hundar parade före 1/1-17 gäller de gamla reglerna på 2 år)
  • Intyg på hjärta UA (får inte vara äldre än 12 månader vid parningsdatum).
  • Avelsdjur mellan 3-5 år måste ha hjärtintyg UA på sina föräldrar taget efter föräldrarnas femårsdag.(för hundar parade före 1/1-17 gäller de gamla reglerna på 2-4 år)
  • Ögon UA avseende ärftlig ögonsjukdom taget efter 1 års ålder.
  • Knäleder UA utfärdat efter 1 års ålder.
  • Maximal tillåten inavelsgrad 6,25% i kombinationen.
  • Hunden ska vara utställd på officiell utställning. Inget krav föreligger på erhållen kvalitet/pris, enbart att hunden ska vara officiellt exteriört beskriven.

OBS! Alla uppgifter ska vara registrerade i SKK:s Avelsdata för att du ska få hänvisning. Undantag veterinära knäintyg UA utförda på annat underlag än de officiella intygen, dessa måste skickas in i förekommande fall, likaså måste eventuella utländska intyg skickas in.

Omplacering
Har du en hund som du vill omplacera? Skicka registreringsnumret på hunden, din adress och ditt telefonnummer till Britt Hjertstrand per e-mail eller till Marianne Jansson per e-mail. Berätta lite om hunden – dess fördelar och nackdelar – och gärna varför du vill placera om honom/henne och om du har några önskemål.