Poängsystem

Systemet i korthet

  • Hundens nio bästa resultat under året räknas.
  • Endast hundar som erhållit excellent får poäng.
  • Placerade hundar som erhållit very good får inga poäng.

Klassplaceringspoäng

Pris Placering Poäng
Klassvinst 1 5
2 4
3 3
4 2
OPL Excellent 1

Placeringspoäng i bästa han­ respektive tikklass

Pris Placering Poäng
BH/BT 1 10
BH/BT 2 8
BH/BT 3 6
BH/BT 4 4

Placeringspoäng för BIR och BIM

Pris Poäng
BIR 10
BIM 5

Extra poäng
För att få extra poäng enligt tabellen nedan måste hunden ha placerat sig med excellent.

Antal hundar Poäng för placerade hundar
40-­55 5
56-­71 10
72­-87 15
88­-102 20
102- 25

Förändringar från 2014

  • Vi inför ett system där man räknar hundens 9 bästa resultat under året.
  • Vi inför extra poäng beroende på antal anmälda hundar, kvalitén på placeringen belönas.
  • Vi har ett hanterbart sätt att räkna poäng för uppfödar­ och avelsgrupper.
  • De tidigare poängen för cert och reservcert tas bort och därmed orättvisan med att inte alla hundar har samma chans att tävla om dessa poäng.

Årets uppfödare
Priset tilldelas den uppfödare som under året har tävlat med 5 hundar, som tillsammans
har flest poäng räknat på deras 9 bästa resultat.

Vinnande uppfödargrupp med HP får 10 poäng.
Övriga uppfödargrupper som erhåller HP får 5 poäng.
Högst 9 resultat räknas (maximalt 90 poäng).

Uppfödaren ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kritiklappar till poängräknarna innan årets slut.

Årets avelshane och avelstik
Priset tilldelas den hane som har haft 5 och den tik som har haft 4 tävlande avkommor under året, som tillsammans har flest poäng räknat på deras 9 bästa resultat.

Vinnande avelsgrupp med HP får 10 poäng.
Övriga avelsgrupper som erhåller HP får 5 poäng.
Högst 9 resultat räknas (maximalt 90 poäng).

Hanens respektive tikens ägare ansvarar själv över att skicka in kopior på gruppens kritiklappar till poängräknarna innan årets slut.

Årets veteran
Priset tilldelas till den hane respektive tik som har flest poäng räknat på deras 9 bästa
resultat i veteranklass.

Årets cavalier
Årets hane
Årets tik
Årets veteran
Årets uppfödare
Årets avelshane
Årets avelstik
Årets tricolor
Årets ruby
Årets black and tan
Årets blenheim