Uppfödare – Västmanland

CORBONA’S
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Anneli Ek
Adress: Brobacken, 733 91 Sala
Telefon: 0224-530 15
E-mail: ek.corbonas@telia.com
Webbsida: www.corbonas.se (nytt fönster)

SOLEROS
Färger: Black and tan och ruby
Namn: Mia Björklind
Adress: Tillberga Hällby 11, 725 95 Västerås
Telefon: 073-816 63 30
E-mail: mia.bjorklind@hotmail.com
Webbsida: www.soleros.dinstudio.se (nytt fönster)

STATELY STARS KENNEL
Färger: Tricolor och Blenheim
Namn: Maria Jansson
Adress: Grangärdet, Åkesta 6, 726 92 Skultuna
Telefon: 070-497 20 27
E-mail: ake.mia@telia.com

SVÄRDSGATANS
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Kerstin Lundin
Adress: Svärdsgatan 8, 723 50 Västerås
Telefon: 021-35 16 60
E-mail: kerstin_lundin@telia.com