Uppfödare – Närke

BERGSHULTS KENNEL
Färger: Alla fyra färgerna
Namn: Eleonor Karlsson
Adress: Svinnersta, Kristinelund 532, 69494 Vretstorp
Telefon: 0767-822829
E-mail: bergshult@hotmail.com
Webbsida: www.berghult.simplesite.com