Uppfödare

Har du uppdaterat dina kontaktuppgifter?
Vi vill uppmana alla medlemmar att se till att rätt kontaktuppgifter finns hos SKK. Det är tyvärr så att vi idag har en del felaktiga uppgifter till medlemmar vilket gör att bland annat utskick till uppfödare inte alltid når fram.

Det är varje medlems ansvar att uppdatera sina uppgifter när de förändras. Uppgifter i Cavaliersällskapets uppfödarregister stämmer vi av mot medlemslistan som vi får från SKK. Därför är det viktigt att ni kontaktar SKK när uppgifterna ska uppdateras.
SKK: Ändra dina kontaktuppgifter (nytt fönster)

Mejla gärna Britten som håller i uppfödarregistret hos Cavaliersällskapet. På så sätt kan vi snabbare uppdatera uppgifterna hos oss.
Skicka e-mail

SKKs grundregler
2016-01-01 uppdaterade SKK sina grundregler som innehåller regler om bland annat uppfödar- och avelsetik som gäller för medlemmar i Svenska Kennelklubben och dess medlemsorganisationer.
Grundregler (nytt fönster)

Utbildningar för uppfödare
Läs mer om de utbildningar som vi arrangerar eller samarrangerar inom Cavaliersällskapet.
Utbildning

Avel och hälsa
Här finner du en samlad information om till exempel avel och hälsa, juridik och här finns även täckhundslistan.
Avel och hälsa

Uppfödare inom Cavaliersällskapet
Registrerade uppfödare

DNA-testning
SCKCS har inga regler gällande DNA-testning. Regler och direktiv som uppfödare inom SCKCS har att följa är SKKs grundregler (2:5) och Jordbruksverkets regelverk. Läs mer om DNA-tester på SKK:s webbplats.
DNA-tester (nytt fönster)
Referat av Sofia Malm gällande DNA-tester