Plan för Rallylydnadstävlingar
28–29 november 2020 i Karlstad

Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gäller
Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Håll avstånd, ha god handhygien och stanna hemma om du är sjuk. Vid sjukdom återbetalas anmälningsavgiften.

Covid-19-anpassning av tävling

 • Endast det tävlande ekipaget och det ekipage som är näst på tur får vara i hallen. Resterande ekipage väntar utomhus.
 • Banvandringen delar upp i tre grupper 8-9 ekipage i varje grupp.
 • Banvandringen kommer så gott det går att delas upp geografiskt efter var man bor. Startlistan kommer ej att följas vid banvandring utan en separat banvandringslista kommer att sitta uppe vid startlistor.
 • Separat in- och utgång.
 • Banskisser kommer delas ut till alla.
 • Prisutdelning kommer endast vara för de ekipage som placerar sig 1-3.
 • Anmälan sker i sekretariatet där man även får sin banskiss.
 • Protokollen kommer löpande att läggas i sekretariatet. Endast de tre ekipage som placerats sig på plats 1-3 får vänta på sina protokoll.
 • Tvätta toaletten ofta.
 • Handsprit kommer att finnas.
 • Bett domarna ritar banor så man möts så lite som möjligt på banvandring.

Håll avstånd och ta eget ansvar!