Valberedning

Anna-Karin Nilsson (sammankallande)
Hyngelsböle 117
914 91 Nordmaling
070-389 66 19

Mats Andersson
Molnvägen 1
245 38 Staffanstorp
046-23 96 10

Anna Kihlgren Ackenäs
Markvägen 11
162 71 Vällingby
072-531 0191