Valberedning

Anna-Karin Nilsson (sammankallande)
Hyngelsböle 117
914 91 Nordmaling
070-389 66 19

Mats Andersson
Molnvägen 1
245 38 Staffanstorp
046-23 96 10

Kenneth Bergqvist
Ekolsundsvägen 3
749 50 Ekolsund
073-500 92 34