Vi söker redaktör till Cavalierbladet

En uppskattad tidning
Vid halvårsskiftet ifjol genomförde vi en enkät för att ta reda på hur medlemmarna i klubben erhåller information om och från verksamheten. Resultatet från enkäten visade bl a att vår medlemstidning Cavalierbladet är en mycket uppskattad och viktig ediekanal för medlemsinformation. Trycket på att behålla Cavalierbladet är alltså stort.

Nuvarande redaktören slutar
För närvarande har vi dock en kritisk situation beträffande Cavalierbladet eftersom vår
nuvarande redaktör inte har möjlighet att fortsätta med det uppdraget. Vi är ca 1 800 medlemmar i klubben och bland dessa är jag övertygad om att någon/några har såväl kunnande som intresse för att åta sig uppdraget att producera vår medlemstidning.

Om vi inte lyckas att engagera en ny redaktör i medlemskretsen i närtid så blir det kommande numret av Cavalierbladet det sista för en tid framåt. Jag förutsätter att ni medlemmar inte vill ha det så och min förhoppning är därför att några av er ”nappar” på uppdraget som redaktör för Cavalierbladet.

Vad omfattar uppdraget som redaktör?
Att vara redaktör för Cavalierbladet är ett intressant och inspirerande uppdrag där man får kontakt med många av medlemmarna och det mesta som händer i klubben. Du har ett intresse för att skapa intressanta artiklar/intressant läsning, en medvetenhet om trender i hundvärlden och vad cavalierägare är intresserade av. Med stöd från styrelsen har du givetvis möjligheten att formera en redaktion med passande kompetenser för att tillsammans med den producera ett intresseväckande Cavalierblad.

Uppdraget som redaktör underlättas om du har intresse för layout och viss datorvana, helst i programvaran InDesign. Men har du datorvana är det relativt enkelt att lära sig InDesign och det finns bra manualer på internet (både skrivna och film). Klubben tillhandahåller dator och programvara för att utforma tryckoriginal för tidningen och för närvarande har vi ett mycket bra samarbete med ett företag för tryckning och utskick av tidningen. Nuvarande redaktör finns till hands för att hjälpa till att komma igång och att agera bollplank om så önskas.

Arbetet med tidningen är koncentrerat kring utgivningsdatum. Tidningen ges ut fyra gånger per år. Det mesta av innehållet till tidningen får du från klubbens verksamhetsområden, bl a avel & hälsa, utställning, tävling, lokalområden och medlemsservice.

Frågor eller funderingar
Har du frågor eller funderingar, hör av dig till nuvarande redaktör Mervi Junttila,
tidningen@cavaliersallskapet.net eller Hans Holmberg, ordforande@cavaliersallskapet.net.

Intresserad?
Skicka in din intresseanmälan till sckcs@cavaliersallskapet.net senast 2018-06-11.