Vi söker redaktör till Cavalierbladet

Vår nuvarande redakör, Mervi Junttila, kan inte fortsätta i denna roll på grund av tidsbrist. Vi söker därför en ersättare till Mervi.

Att vara redaktör för Cavalierbladet är ett intressant och inspirerande uppdrag där man får kontakt med många av medlemmarna och det mesta som händer i klubben.

För att underlätta arbetet som redaktör bör du ha viss datorvana, helst i programvaran InDesign Cs5. Nuvarande redaktör finns till hands för att hjälpa till att komma igång och att agera bollplank om så önskas. Arbetet med tidningen är koncentrerat kring utgivningsdatum. Tidningen ges ut fyra gånger per år.

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till nuvarande redaktör Mervi Junttila  tidningen@cavaliersallskapet.net eller ordforande@cavaliersallskapet.net

Skicka in din intresseanmälan till sckcs@cavaliersallskapet.net senast 2018-04-15.