Cavalierbladet

Som medlem i Cavaliersällskapet får du vår medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Nummer Manusstopp Utgivning
Nr 1 16 februari 2018 Vecka 11
Nr 2 18 maj 2018 Vecka 25
Nr 3 17 augusti 2018 Vecka 38
Nr 4 2 november 2018 Vecka 50

Senaste nummren
Cavalierbladet Nr 1 2017 (pdf)

Cavalierbladet Nr 2 2017 (pdf)
Länkar till Cavalierbladet nr 2 2017

Cavalierbladet Nr 3 2017 (pdf)

Cavalierbladet Nr 4 2017 (pdf)

Frågor och information
För ärenden rörande prenumeration = medlemskap kontakta SKK.
Tel. 08-795 30 50, må-fre 10-12, 13-15.
Skicka e-mail

Ifall du inte fått din tidning kontakta Rolf Lundgren.
Skicka e-mail

Redaktion
Mervi Junttila, Redaktör
Charlotta Edberg
Marie Pålsson
Nina Lindström

Skicka e-mail

Ansvarig utgivare:
Hans Holmberg