Cavalierbladet

Som medlem i Cavaliersällskapet får du vår medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Cavalierbladet nr 1 2019

Cavalierbladet nr 2 2019

Cavalierbladet nr 3 2019

Nummer,Manusstopp,Utgivning

Nr 1, 17 februari 2019, Vecka 11

Nr 2, 19 maj 2019, Vecka 25

Nr 3, 1 september 2019, Vecka 40

Nr 4, 2 november 2019, Vecka 50

Frågor och information
För ärenden rörande prenumeration = medlemskap kontakta SKK.
Tel. 08-795 30 50, må-fre 10-12, 13-15.
Skicka e-mail

Ifall du inte fått din tidning kontakta Christine Edvinsson.
Skicka e-mail

Redaktion
Anna Sundqvist, Redaktör
Ann-Christin Silensjö
Mervi Junttila

Skicka e-mail

Ansvarig utgivare:
Hans HolmbergCavalierbladet nr 2 2019