Cavalierbladet

Som medlem i Cavaliersällskapet får du vår medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Cavalierbladet-Nr1-2018

Cavalierbladet nr 2 2018

Cavalierbladet-Nr3-2018

Cavalierbladet-Nr4-2018

Nummer Manusstopp Utgivning
Nr 1 17 februari 2019 Vecka 11
Nr 2 19 maj 2019 Vecka 25
Nr 3 1 september 2019 Vecka 40
Nr 4  3 november 2019 Vecka 50

Frågor och information
För ärenden rörande prenumeration = medlemskap kontakta SKK.
Tel. 08-795 30 50, må-fre 10-12, 13-15.
Skicka e-mail

Ifall du inte fått din tidning kontakta Christine Edvinsson.
Skicka e-mail

Redaktion
Anna Sundqvist, Redaktör
Ann-Christin Silensjö
Mervi Junttila

Skicka e-mail

Ansvarig utgivare:
Hans Holmberg