Cavalierbladet

Som medlem i Cavaliersällskapet får du vår medlemstidning som kommer ut med fyra nummer per år.

Nummer Manusstopp Utgivning
Nr 1 20 februari 2017 Vecka 12
Nr 2 20 maj 2017 Vecka 25
Nr 3 20 augusti 2017 Vecka 38
Nr 4 1 november 2017 Vecka 50

Senaste numret
Cavalierbladet_Nr 1_2017(pdf)

Frågor och information
För ärenden rörande prenumeration = medlemskap kontakta SKK.
Tel. 08-795 30 50, må-fre 10-12, 13-15.
Skicka e-mail

Ifall du inte fått din tidning kontakta Rolf Lundgren.
Skicka e-mail

Redaktion
Mervi Junttila, Redaktör
Charlotta Edberg
Marie Pålsson
Nina Lindström

Skicka e-mail

Ansvarig utgivare:
Hans Holmberg