Årsmöte 2021

Coronan fortsätter att hålla ett fast grepp om samhället och smittspridningen ökar i olika delar av landet. Resor och sammankomster skall vi vara sparsamma med och inte minst då det sammanför personer som normalt inte umgås.
Våra årsmöten brukar inte samla så många personer så ur den synvinkeln kunde vi ha ett normalt årsmöte men för att vara på den säkra sidan har vi valt ett annat alternativ och dessutom är det då fler som har möjlighet att delta.
Förenklat Årsmöte via webben i samarbete med SKK är ett alternativ som erbjuds och vilket styrelsen beslutat ha som årsmöte 2021.
SKKs föreningskommitté har reserverat 2021-02-19 – 21 för detta

Förutsättningar
Det förenklade årsmötet genomförs helt på distans via en sida på webben och pågår under tre dagar. Det är inte möjligt att kommunicera med styrelsen eller andra mötesdeltagare genom den webbplats där mötet genomförs.
Mötet är avsett att hjälpa klubben att avsluta föregående verksamhetsår, besluta om en ny rambudget och att välja nya personer till förtroendeuppdrag inom klubben. Mötet lämnar inga möjligheter till traditionella diskussioner och förhandlingar, utan har en fastställd dagordning med låsta förslag där samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period på tre dagar.

I god tid före årsmötet kommer styrelsen att lägga ut mer information och årsmöteshandlingar på vår hemsida www.cavaliersallskapet.net
Valberedning, revisor och kassör är informerade via e-post eftersom det blir en annorlunda förberedelse även för deras del.
En förutsättning för att delta i mötet är att man är medlem samt har angivit en e-post adress.
Därför uppmanar vi redan nu våra medlemmar att vid behov uppdatera sin kontaktuppgifter och då inte minst e-post adressen.
Detta gör man enklast via vår hemsida under flikarna: Om oss / Medlemskap
Mötet äger rum på en plattform skk.voteit.se där du behöver skapa ett konto.
Vill du ha mer information redan nu så går du in på www.skk.se och för att göra det enkelt så skriv in: förenklat årsmöte i sökrutan och sen tryck Enter så kommer du rätt.
Alternativt: www.skk.se /OM SKK/Det här är SKK/Vår organisation/Kommittéer/ Föreningskommittén/Föreningspaket/Föreningsinfo covid-19/Förenklat årsmöte via webben

Ordförande
Kenneth Persson

Valberedningen förbereder valen som skall ske vid årsmötet och tar tacksamt emot förslag till dessa val, kontakta.
Ulla-Britta Ideryd (sammankallande)
ullabritta_i@yahoo.com  Mobil: 070-647 89 35

Årsmöteshandlingar

Så snart vi har handlingar klara för 2020 lägger vi ut dessa här.
Då ändrar vi även rubriken till 2020