Om Cavaliersällskapet

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) Cavaliersällskapet

Cavaliersällskapet är en rikstäckande specialklubb i Svenska Kennelklubben för rasen Cavalier King Charles Spaniel. Vi har idag ca 1700 medlemmar. Ju fler medlemmar vi är i klubben desto fler aktiviteter kan vi anordna i hela landet för alla Cavalierägare samt genomföra ett betydelsefullt arbete i utvecklingen av vår underbara ras.

Våra ambitioner är att det mesta av medlemsavgiften ska ge största möjliga medlemsnytta. Medlemskapet omfattar bl a att Du får medlemstidningen Cavalierbladet, 15% rabatt på försäkringen hos vår huvudsponsor Agria, kan delta i våra rasspecifika hundutställningar samt i ett flertal tävlingsformer med hund.

All verksamhet i klubben genomförs i sex lokalområden; Södra, Västra, Östra, Gävle-Dala, Nedre Norra och Övre Norra. I varje lokalområde representeras klubben av ett Lokalombud och några Kontaktombud. Inom lokalområdena anordnas flera varierande aktiviteter för cavalierägare.

Du varmt välkommen att kontakta ”ditt” Lokalombud eller någon i Styrelsen för att tala om vad just Du och Din Cavalier är intresserade av samt om det är något Du undrar över om medlemskap, lokala aktiviteter mm. Du finner kontaktuppgifter på vår webbplats.

SCKCS Adress
Cavaliersällskapet
c/o Kari Sundqvist
Torpstöd Samarkand
664 93 Edsvalla
Hem: 0555-704045
Mobil:070-310 20 11
Skicka E-mail

Plusgiro: 79 89 19-7
Swish: 123 597 85 56

Lokalombud
Kontakta gärna våra lokalombud. Du hittar alla kontaktuppgifter på sidan för ditt lokalområde.
Lokalområden