Om Cavaliersällskapet

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) Cavaliersällskapet

Mål och verksamhet
Sällskapets mål med sin verksamhet är i första hand att värna om rasen, att ge råd i avelsfrågor samt att hjälpa och stödja våra medlemmar.

Cavaliersällskapet arrangerar ett flertal utställningar varje år, både officiella och inofficiella, där såväl svenska som utländska domare inbjuds att döma. Sverige är indelat i sex lokalområden, där lokalombud och kontaktpersoner ordnar aktiviteter och kurser.

Stadgar
Antagna av årsmöte 2006-03-25. Fastställda av SKK/FK 2006-02-14. Reviderade av årsmöte 2008-02-17.
Stadgar SCKCS (pdf)

SCKCS Adress
Cavaliersällskapet
c/o Åsa Keijser
Ängsövägen 1
132 34 Saltsjö-Boo
Tel: 08-570 190 19, 070-453 50 36
Skicka e-mail

Plusgiro:
PG 79 89 19-7

Lokalombud
Runt om i landet pågår olika aktiviteter. Vill du veta mer om vad som händer i ditt område? Kontakta då gärna våra lokalombud. Du hittar alla kontaktuppgifter på sidan för ditt lokalområde.
Lokalområden