Södra

Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, och Skåne län.Ombud

LokalombuD

Caroline Elmqvist Olsson (Blekinge/Småland)
Torhamn
Mobil: 0702- 21 91 36

Kontaktombud

Maria Emmes, Jönköping
Jönköping
Mobil: 070-756 55 48

Pia Rundquist,
Hörby
Mobil: 070-994 37 63

Facebook:
Vi finns även på Facebook
Följ oss gärna, gruppen heter Cavaliersällskapet Södra

Mejla oss på: losodra@cavaliersallskapet.net