Södra

Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, och Skåne län.

Ombud

Lokalombud

Katarina Widebrant
Gagnekulla 118
370 30  Rödeby
Telefon: 0455-36 11 66
Mobil: 070-526 11 66
Skicka e-mail

Tina Österberg
Holgersväg 18
265 72 Kvidinge
Mobil: 070-715 85 32
Skicka e-mail

 

Kontaktombud

Maria Emmes, Jönköping
Mobil: 070-756 55 48
Skicka e-mail

Pia Rundquist,
Osby 3518
241 93 Hörby
Mobil: 070-994 37 63
Skicka e-mail

Facebook:
Vi finns även på Facebook. Gruppen heter Cavaliersällskapet i Södra.