Södra

Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, och Skåne län.

Valpträffar i Skåne
Datum: 25 juni, 2 juli, 9 juli och 16 juli
Tid: Kl. 18-20
Plats: Osby, Hörby och Landskrona

Torsdag den 25 juni kör vi igång med valpträffar för medlemmar i Cavaliersällskapet. Valpar från 12 veckor till 12 månader kan delta.
Valpträffar i Skåne

Ombud

LokalombuD

Caroline Elmqvist Olsson (Blekinge/Småland)
Torhamn
Mobil: 0702- 21 91 36

Kontaktombud

Maria Emmes, Jönköping
Jönköping
Mobil: 070-756 55 48

Pia Rundquist,
Hörby
Mobil: 070-994 37 63

Facebook:
Vi finns även på Facebook. Gruppen heter Cavaliersällskapet i Södra.

losodra@cavaliersallskapet.net