Södra

Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, och Skåne län.

Ombud

Lokalombud

Katarina Widebrant
Gagnekulla 118
370 30  Rödeby
Telefon: 0455-36 11 66
Mobil: 070-526 11 66
Skicka e-mail

Kontaktombud

Maria Emmes, Jönköping
Mobil: 070-756 55 48
Skicka e-mail

Karolina Österdahl
Fiolvägen 11
352 45 Växjö
Tel: 0470-75 37 33
Mobil: 070-313 24 25
Skicka e-mail

Pia Rundquist,
Hörby
Tel.: 0415-518 81
Mobil: 070-994 37 63
Skicka e-mail

 

Facebook:
Vi finns även på Facebook. Gruppen heter Cavaliersällskapet i Södra.