Nedre norra

Jämtlands och Västernorrlands län

Facebook
Vi finns på Facebook som Cavaliersällskapets Nedre Norra Lokalområde.

Ombud

LOKALOMBUD

Eva Zachrisson
Bjärtrå
Tel: 070-266 8261

Kontaktombud

Berta Åström
Själevad
Tel: 070-215 0242

Ann-Britt Österberg
Själevad
Tel: 070-234 3498

Erika Olsson
Sundsvall
Tel: 073-514 14 65

Karin Sahlén
Bollstabruk
Tel: 070-679 7392