Lokalområden

Lokalområden_ifylld_150 (2)Våra lokalområden
Övre Norra: Norrbottens och Västerbottens län

Nedre Norra: Jämtlands och Västernorrlands län

Gävle-Dala: Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands och Örebro län

Östra: Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, och Östergötlands län

Västra: Hallands, Västra götalands och Värmlands län

Södra: Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, och Skåne län