Grafisk profil

Varför en grafisk profil?
En grafisk profil inom en organisation är de regler som beskriver användandet av
organisationens logotyp samt vilka färger och bokstavstilar som ska användas i de
trycksaker organisationen producerar. Anledningen till fastställande av grafiska
profiler är i huvudsak att ge ett likriktat användande av de bilder och texter som
representerar organisationen och fungerar som dess “ansikte utåt”.

Ny logotype

Påbörjat arbete
Klubben saknar en fastställd grafisk profil och därför påbörjade styrelsen våren 2019 arbetet med att utforma en grafisk profil för klubbens informations- och marknadsföringsmaterial.

Första steget i detta arbete blev att göra en minimal förändring/ uppfräschning av klubbens logotyp till två varianter samt till ett format som förenklar tryck och digital användning.

Förenklad logotype

Vi kommer under hösten att påbörja införandet av klubbens grafiska profil. Till att börja med på webb och Facebook, i Cavalierbladet, på beach flags och roll ups för våra utställningar, tävlingar och andra arrangemang. Efter hand kommer vi att tillämpa den grafiska profilen på våra informationsbroschyrer, brevpapper och kuvert med mera.