Täckhundslistan

Cavaliersällskapet rekommenderar användning av äldre hundar till avel. Utöver det rekommenderar vi ingen hane framför en annan och tar inte heller ansvar för hanarnas avelsduglighet.

Två täckhundslistor finns. En med äldre hanar (från 8 år) och en med yngre.
(Under uppdatering pga det nya hälsoprogrammet)

Täckhundslista 6-8 år
Täckhundslista +8 år

Regler för täckhundslistan

  • Hunden ska vara 5 år eller äldre med intyg om hjärta ua (utan anmärkning) som inte är äldre än 12 månader.
  • Hanhund som har intyg om hjärta ua taget vid lägst 8 års ålder men senare får blåsljud kan användas i avel. Samma regelverk om intygets giltighet gäller även efter 8 år det vill säga upp till 12 månader och måste sedan förnyas vid avel. Efter konstaterat blåsljud behövs däremot inget förnyat intyg för vidare avel.
  • Hanen har ögon- och knäintyg
  • Ägaren är medlem i Cavaliersällskapet

Det är både tik- och hanhundsägarens skyldighet att ha alla intyg klara innan parning.

Förfrågningar
Alla förfrågningar om hundarna besvaras av hanhundsägaren som även ansvarar för att
alla uppgifter är korrekta.

Lägg till eller uppdatera uppgifter
Vill du ha med din hund på täckhundslistan eller har du en uppdatering som ska in på listan? Använda då vårt e-mailformulär eller skicka e-mail med uppgifterna nedan. Bild på din hane skickas också via e-mail. Har du några frågor, kontakta Eva Grahn på
0913-211 13 eller skicka e-mail.