Syringomyeliaregister

Insamling till register
Syringomyelia är en sjukdom som vi behöver få ett bättre grepp om. Cavaliersällskapet påbörjar därför insamlingen till ett öppet register även för den sjukdomen. Gruppen för Avel/Hälsa är mycket tacksamma för ditt stöd i kampen mot denna sjukdom som vi alla vill få bort från vår fina ras och förhoppningsvis ge våra uppfödare en vägledning i hur man kommer vidare i sitt avelsarbete för en Cavalier King Charles Spaniel i en friskare framtid.

Vi vill därför förtydliga vad som gäller.

  • Hunden ska vara undersökt via MRI-scanning och konstaterad att den har SM. Med den kunskap vi har idag så tar vi inte med hundar som endast visar symptom eftersom det kan visa sig bero på/ eller vara mycket annat, därför förlitar vi oss endast på konstaterade fall.
  • Vi tar även emot äldre information.
  • Kopia på scanningsprotokollet skickas till ullabritta@cavaliersallskapet.net
  • Du som lämnar informationen ska vara hundens ägare.

Detta register följer upp renrasiga Cavalierer. Inrapporterade fall till registret kommer du hitta du här. (under konstruktion )

Tack för din medverkan!