Hälsa

Enkät2018Fyll i årets hälsoenkät
Vi har tagit fram en hälsoenkät för 2018. Ta dig gärna tid och fyll enkäten. Vi vill att så många som möjligt svarar på dessa då det är viktigt för vårt fortsatta avelsarbete. Du kan fylla i enkäten till och med 30 juni.
Hälsoenkät 2018

 

Hjärtintyg
Vi rekommenderar att alla Cavalierer som går i avel hjärtundersöks minst en gång per år. Eftersom vår ras har en högre andel som får tidiga hjärtfel än andra raser rekommenderar vi även att du som inte har en hund som går i avel hjärtundersöker din hund kontinuerligt från cirka 5 års ålder.
Med början hösten 2016 genomförs riktade Hjärtkoll ute i Lokalområdena. Se vidare på respektive Lokalområdes sida.

Gamling_2014

Äldre hundar
Vi har en lista över cavalierer som är 8 år eller äldre och är hjärtundersökta med hjärta u.a. (=utan anmärkning). För klubbens medlemmar subventionerar Cavaliersällskapet hjärtintyg (tagna efter 2014-01-01) på Cavalierer som är 7 år och äldre.
Hjärtundersökning av äldre Cavalierer

 

 

Avelsprogrammet mot hjärtfel
Utvärdering av avelsprogrammet (pdf)


Limbo & NellieSjukdomar

Det finns hälsoproblem som är mer vanligt förekommande i vår ras än i andra raser. Cavalierer kan också ha låga trombocytantal. På dessa länkar kan du läsa mer om detta.