Avel & hälsa

Enkät2018Fyll i årets hälsoenkät
Vi har tagit fram en hälsoenkät för 2018. Ta dig gärna tid och fyll enkäten. Vi vill att så många som möjligt svarar på dessa då det är viktigt för vårt fortsatta avelsarbete. Du kan fylla i enkäten till och med 30 juni.
Hälsoenkät 2018

 

AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉ

Kari Sundqvist (ansvarig)
Tel: 0555-22 999, 070-310 20 11
Skicka e-mail

Eva Holmberg
Skicka e-mail

Tina Bergqvist
Skicka e-mail


Nytt cavaliertop.jpgHälsoprogram för hjärta fr.o.m. 2017-01-01
År 2001 införde SKK registreringsregler för Cavalieren med krav på hjärtundersökning av avelsdjur för att förbättra rasens hjärtstatus. För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen har hälsoprogrammet stramats åt ytterligare sedan 1 januari 2017.

 

Pennie lek 3Under det här avsnittet  hittar du bland annat:
Hälsoprogram och SCKCS rekommendationer
Avelsstrategi (RAS)
Dödsfallsregister
Syringomyeliaregister
Rasdata
Uppfödarservice
Uppföljning Avel&Hälsa
Protokoll från domarkonferensen 20171022

 

Sundare hundavel – ett internationellt samarbete
Läs informationen från SKK om hur man tar itu med de hälso- och välfärdsproblem som förekommer hos en del rashundar.
Sundare hundavel


Resultat från MRI-scanning
Tillsammans med flera cavalierklubbar i Europa samlar vi nu in statistik av MRI-scannade cavalierer. Målet är att tillsammans få ett större underlag för att förhoppningsvis finna en lösning på sjukdomen Syringomyelia. Cavaliersällskapets avelsråd har gett UllaBritta Ideryd i uppdrag att samla in en kopia på de MRI-scanningar som gjorts.

Vi hoppas ni har resultatet kvar och kan skicka en kopia till UllaBritta. Ni kan antingen scanna in det och skicka ett e-mail eller skicka en kopia per post till:

UllaBritta Ideryd
Södra Sandsjärv 20
956 99  ÖVERKALIX
ullabritta@cavaliersallskapet.net