Avel & hälsa

Nytt cavaliertop.jpgHälsoprogram för hjärta fr.o.m. 2017-01-01
År 2001 införde SKK registreringsregler för Cavalieren med krav på hjärtundersökning av avelsdjur för att förbättra rasens hjärtstatus. För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen har hälsoprogrammet stramats åt ytterligare sedan 1 januari 2017.

 

Pennie lek 3Under det här avsnittet  hittar du bland annat:
Hälsoprogram och SCKCS rekommendationer
Avelsstrategi (RAS)
Täckhundslistan
Dödsfallsregister
Syringomyeliaregister
Rasdata
Uppfödarservice
Uppföljning Avel&Hälsa
Protokoll från domarkonferensen 20171022

 

 

Sundare hundavel – ett internationellt samarbete
Läs informationen från SKK om hur man tar itu med de hälso- och välfärdsproblem som förekommer hos en del rashundar.
Sundare hundavel