Avel & hälsa

AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉ

Sofie Rundquist MÜller
Tel:
Skicka e-mail

Tina Bergqvist
Tel: 0703-26 60 98
Skicka e-mail

 


Nytt cavaliertop.jpgHälsoprogram för hjärta fr.o.m. 2017-01-01
År 2001 införde SKK registreringsregler för Cavalieren med krav på hjärtundersökning av avelsdjur för att förbättra rasens hjärtstatus. För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen har hälsoprogrammet stramats åt ytterligare sedan 1 januari 2017.

Pennie lek 3Under det här avsnittet  hittar du bland annat:
Hälsoprogram och SCKCS rekommendationer
Avelsstrategi (RAS)
Dödsfallsregister
Syringomyeliaregister
Rasdata
Uppfödarservice
Uppföljning Avel&Hälsa
Protokoll från domarkonferensen 20171022

Sundare hundavel – ett internationellt samarbete
Läs informationen från SKK om hur man tar itu med de hälso- och välfärdsproblem som förekommer hos en del rashundar.
Sundare hundavel


Resultat från MRI-scanning
Tillsammans med flera cavalierklubbar i Europa samlar vi nu in statistik av MRI-scannade cavalierer. Målet är att tillsammans få ett större underlag för att förhoppningsvis finna en lösning på sjukdomen Syringomyelia. Cavaliersällskapets avelsråd har gett UllaBritta Ideryd i uppdrag att samla in en kopia på de MRI-scanningar som gjorts.

Vi hoppas ni har resultatet kvar och kan skicka en kopia till UllaBritta. Ni kan antingen scanna in det och skicka ett e-mail eller skicka en kopia per post till:

UllaBritta Ideryd
Södra Sandsjärv 20
956 99  ÖVERKALIX
ullabritta@cavaliersallskapet.net