Avel & hälsa

Nytt cavaliertop.jpgHälsoprogram för hjärta fr.o.m. 2017-01-01
År 2001 införde SKK registreringsregler för Cavalieren med krav på hjärtundersökning av avelsdjur för att förbättra rasens hjärtstatus. För att ytterligare förbättra sjukdomsstatusen för våra hundar kommer hälsoprogrammet att stramas åt ytterligare fr.o.m
1 januari 2017.

 

Pennie lek 3Under det här avsnittet  hittar du bland annat:
Hälsoprogram och SCKCS rekommendationer
Avelsstrategi (RAS)
Täckhundslistan
Dödsfallsregister
Syringomyeliaregister
Rasdata
Uppfödarservice

 

 

Sundare hundavel – ett internationellt samarbete
Läs informationen från SKK om hur man tar itu med de hälso- och välfärdsproblem som förekommer hos en del rashundar.
Sundare hundavel